Felhasználási feltételek

A VapeStore.eu használati feltételei és kikötései

Üdvözöljük a VapeStore.eu oldalon. A jelen Használati feltételek ("Feltételek") szabályozzák a VapeStore.eu oldalhoz való hozzáférését és használatát, beleértve a VapeStore.eu oldalon vagy azon keresztül kínált tartalmakat, funkciókat, funkciókat és szolgáltatásokat (együttesen: "Webhely").

A Webhely használatával vagy a Webhelyhez való hozzáféréssel Ön elfogadja, hogy a jelen Feltételek, az Adatvédelmi irányelvek, valamint az összes vonatkozó törvény és szabályozás kötelező érvényű. Ha nem ért egyet a jelen Feltételek vagy az Adatvédelmi irányelvek bármelyikével, kérjük, ne használja a Webhelyet.

 1. Korhatár Korlátozások A Honlap használatához legalább 18 évesnek kell lennie. A Honlaphoz való hozzáféréssel Ön megerősíti, hogy betöltötte a 18. életévét.

 2. Fiókregisztráció A Webhely bizonyos funkcióihoz való hozzáféréshez szükség lehet egy fiók regisztrációjára. Amikor regisztrál egy fiókra, vállalja, hogy pontos és teljes körű adatokat ad meg, és hogy a fiókadatait naprakészen tartja. Ön felelős a fiókja bejelentkezési adatainak bizalmas kezeléséért, és teljes mértékben felelős minden olyan tevékenységért, amely a fiókja alatt történik.

 3. Felhasználói magatartás Ön vállalja, hogy a Webhelyet kizárólag jogszerű célokra és a jelen Feltételeknek megfelelően használja. Ön vállalja, hogy nem használja a Webhelyet:

 • Bármilyen módon, amely sérti az alkalmazandó szövetségi, állami, helyi vagy nemzetközi törvényeket vagy előírásokat.
 • Kiskorúak kizsákmányolása, megkárosítása, vagy annak megkísérlése céljából, bármilyen módon, azáltal, hogy nem megfelelő tartalomnak teszi ki őket, személyazonosításra alkalmas adatokat kér, vagy más módon.
 • Bármilyen reklám- vagy promóciós anyag továbbítása vagy küldésének elősegítése, beleértve a "kéretlen leveleket", "láncleveleket", "spameket" vagy más hasonló kéréseket.
 • A VapeStore.eu, egy VapeStore.eu alkalmazott, egy másik felhasználó vagy bármely más személy vagy szervezet megszemélyesítése vagy megszemélyesítésére tett kísérlet.
 • Bármilyen más olyan magatartás tanúsítása, amely korlátozza vagy gátolja bárki másnak az Oldal használatát vagy élvezetét, vagy amely a VapeStore.eu döntése szerint károsíthatja a VapeStore.eu-t vagy az Oldal felhasználóit, vagy felelősségre vonhatja őket.
 1. Szellemi tulajdonjogok A Webhely és annak teljes tartalma, jellemzői és funkciói (beleértve, de nem kizárólagosan az összes információt, szoftvert, szöveget, megjelenítést, képet, videót és hangot, valamint ezek tervezését, kiválasztását és elrendezését) a VapeStore.eu vagy licencadói tulajdonát képezik, és az Egyesült Államok és a nemzetközi szerzői jog, védjegy, szabadalom, üzleti titok és egyéb szellemi tulajdonjogok vagy tulajdonjogok által védettek.

Ön korlátozott, nem kizárólagos, nem átruházható, visszavonható és nem átruházható engedélyt kap a Webhely elérésére és használatára, kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú felhasználásra. Ön nem reprodukálhatja, nem terjesztheti, nem módosíthatja, nem hozhat létre származékos műveket, nem mutathatja be nyilvánosan, nem adhatja elő nyilvánosan, nem publikálhatja újra, nem töltheti le, nem tárolhatja és nem továbbíthatja a Webhelyünkön található anyagokat, kivéve az alábbi esetekben:

 • Az Ön számítógépe ideiglenesen tárolhatja az ilyen anyagok másolatait a RAM-ban, ami az anyagok elérésével és megtekintésével kapcsolatos.
 • A webböngészője által automatikusan gyorsítótárba helyezett fájlokat a megjelenítés javítása céljából tárolhatja.
 • Ön kinyomtathat vagy letölthet egy példányt a Honlap ésszerű számú oldaláról saját személyes, nem kereskedelmi célú felhasználásra, és nem további sokszorosításra, közzétételre vagy terjesztésre.
 1. Garanciák kizárása A Webhely és annak tartalma "ahogy van" és "ahogy elérhető", mindenféle kifejezett vagy hallgatólagos garancia vagy képviselet nélkül kerül rendelkezésre bocsátásra. A VapeStore.eu kifejezetten kizár mindenfajta garanciát, legyen az kifejezett vagy hallgatólagos, beleértve, de nem kizárólagosan az eladhatóságra, a meghatározott célra való alkalmasságra és a jogsértésmentességre vonatkozó hallgatólagos garanciákat.

 2. A felelősség korlátozása A VapeStore.eu, annak kapcsolt vállalkozásai, tisztviselői, igazgatói, alkalmazottai, ügynökei semmilyen esetben sem,

 3. A felelősség korlátozása A Vapestore.eu nem tehető felelőssé semmilyen közvetlen, közvetett, véletlen, különleges vagy következményes kárért, amely a weboldal vagy az azon értékesített termékek használatából ered, vagy azzal összefüggésben áll. A Vapestore.eu nem vállal felelősséget a használat, az adatok vagy a nyereség elvesztéséből eredő károkért, illetve harmadik felek bármely, a weboldal vagy az azon értékesített termékek használatából eredő követeléséért.

 4. Kártalanítás Ön vállalja, hogy kártalanítja és mentesíti a Vapestore.eu-t, annak leányvállalatait, tisztviselőit, igazgatóit, alkalmazottait, ügynökeit és licencadóit minden olyan követelés, igény vagy kár, beleértve az ésszerű ügyvédi költségeket is, amely a weboldal használatából vagy a jelen Általános Szerződési Feltételek megsértéséből ered vagy azzal összefüggésben áll.

 5. Jogviták A jelen Általános Szerződési Feltételekre az Európai Unió joga az irányadó, és az Európai Unió joga szerint kell értelmezni. A jelen Általános Szerződési Feltételekből vagy a weboldal használatából eredő vagy azzal kapcsolatos vitákat az uniós jog szerint kell rendezni.

 6. Az Általános Szerződési Feltételek módosítása A Vapestore.eu fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa ezeket az Általános Szerződési Feltételeket. A weboldal bármely ilyen módosítást követő további használata a módosított Általános Szerződési Feltételekhez való hozzájárulását jelenti.

 7. Teljes megállapodás A jelen Általános Szerződési Feltételek képezik az Ön és a Vapestore.eu közötti teljes megállapodást a weboldal és az azon értékesített termékek használatára vonatkozóan.

 8. Kapcsolatfelvétel Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a jelen Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a info@vapestore.eu címen.